Gråmosen

Foto: Rannveig B. Bakken
av Aslaug Høydal
Annbjørg F. Aaboen les

Gråmosen kler bergi og steinane.
Hans oppgåve dette
å sjå alt i grått.

No er det ingen som ser
den raude jaspisen under,
eller dropar av krystall.

Korund, kvarts og syenitt,
agat, ametyst og malakitt,
gøymde er dei alle.

Berre gråstein, seier dei mange
og trør agelaust i urdene.

Kjelde: Alt som ventar, Ansgar, 1973, s. 55

Kommentarer