Innlegg

Viser innlegg fra august, 2014

Vise i fjell

Bilde
av Signe Seim

Fara i fjell
under solsløkt tind,
finna ein heller for natta.

Krypa i livd
for væte og vind,
finna ein heller for natta.

Lyda til vatn
som som droplar i smog,
finna ein hellar for natta.

Høyra kor vind
kan stogga sitt flog,
finna ein heller for natta.

Vita at alt
skal roa seg smått,
finna ein heller for natta,

kjenna det slik,
mot kveld er det godt
finna ein heller for natta.

Kjelde: Det måtte vera her, Boksmia forlag, 2012, s. 10