Innlegg

Viser innlegg fra desember, 2016

Eg er der lell

Bilde
av Finn Sandum

Eg fann att ei heimbygd som ein gong var mi
Eg gjekk på dei gamle stier
Eg kom som ein framand frå gamal tid
ein gamal frå bortgløymde tider

Der gjekk eg blant nedgrodde murar
og leita etter ein song
som eg høyrde på solskinnsturar
blant folket som levde ein gong

Eg kvilde min fot på ein stein ved ein veg
eg såg mot mi himmelrand
bak blånar i rymda eg såg etter deg
men fann ikkje lenger di hand

Eg sat der åleine da kvelden seig på
og kveldssola sokk bak vårt fjell
Eg spurde meg sjølv: Skal eg bli eller gå?
-Om eg går, så er eg der lell

derfor, Finn Sandum Forlag 2016

Fjell-Norig

Bilde
av Olav Aukrust

Du salme i skogen, der vindsus syng
kvar linnvêrs natt,
du helsing frå villmark og végras og lyng -
støtt kjem du att.
Frå brisken den beiske og fine og stride,
frå fjellheim og viggur og vindheimar vide
kjem du, mitt hjarta til sorg og til trøyst,
du Fjell-Norigs inste, upphavlege røyst.

Du gufs av det norske, du ånd ifrå fjell -
di klage er mi.
Um ingen deg høyrer, eg høyrer deg lel,
og veit kva du lid.
Dei runer som gudgjevne her berre ljomar,
dei lengslur som her einast skin og ber blomar
ved aurgamal ile som her berre vell -
dei er det du syng um, du vindsus frå fjell.

Du høyrest av dine ved dag og ved natt,
du utesus.
Um folket ditt svik deg, kom sterkare att -
fyll vårt hus!
Å døyp oss i vårdagars dom over døden,
til kveik att på nytt av den norrøne mjøden, -
du gufs frå det høge som her vil bli storm;
lyft elden vår eigen, i ånd og i form!

Du fengje vårt inste og føre oss dit
som lengslune gjeng!
Det tindrar av bjørk, og det lyser av kvit
skogstje…