Innlegg

Viser innlegg fra mai, 2014

Norges grense

Bilde
Foto: Liv Åshild Mathisen av Henrik Wergeland Merete Byrøygard les Et fedreland fikk jeg i vuggegave så godt som ikke alle det har. Nordsjøen ombruser dets vestre kyst, i ishavet bader Nordkapp sitt bryst. I øst det fast med Sverige henger, men Kjølens fjell mellom begge stenger. Sydut de danske øyer flyde. Jeg bytter ikke med svensk og jyde. Kjelde: Barnas Wergeland, Cappelen, 2008, 3. utg., s. 28.