Innlegg

Viser innlegg fra mai, 2015

Drøym um Sø, men bli her Nor'

Bilde
Bjørn Sigurd Glorvigen les. Foto: Liv Åshild Mathisen av Georg Sauerwein (Dr. G. J. J. Sauerwein) E` fer i Storm paa ville Fjell, Aa Sjoggen driv, aa Sjoggen fell, Aa Skyinn dræg mæ Vinde stridt Aat Vallann, kvar si Lei` saa fritt. E` tænkje og: e` vilde trast Mæ` Skyom f l uge burt i Hast, E` vilde aat e i tt varm`re Lann, Der So l e skin paa Sjø aa Strann. D`æ sjelda, lel, aa Ri`om-te, At Lengs`le saa vil rive me`, E` g l aame ne` paa Sjog aa Strom, Aa gløyme allt, som i e i n Drom. Frisk Luft finns her paa Norske Fjell, Ho bit, me i n ho gjer Styrkje, lel, Ho gjere me` stri`, som ho æ sjø l v: Saa ver ve l komne, Fjell aa Kvø l v. Kjelde:  Frie Viso ifraa Viggu i n sungje i Nørdre-Gudbrandsdalsk Dølamaal , Alb. Cammermeyer, 1885, s. 18 sjoggen : snøen Valland : Italia (ifølgje forklaringa til originalteksten) l : tjukk l strom og drom : med lang, open å-lyd som i dialekta kvølv : kvelv