Innlegg

Viser innlegg fra september, 2018

Skolehuset

Bilde
(Ved innvielsen) Janne Langaas les. Foto: Merete Byrøygard. av Henrik Ibsen Mens lien gulner, og skogens flor for løvfalls-stakken må vike, her vier inn vi en urtegård for åndens evige rike. Den ligger høyt på klippegrunn, den står med mure trygge; - Gud signe mildt fra denne stund det verk vi her fikk bygge! Vi fjellets sønner, vi vet så vel at urt kan artes på heien, at tallens topp, der den gror på fjell, mot himlen kjekt finner veien; - vi vet at strå bak bergets ur kan aksets krongull bære; - så trives og bak skolens mur den grøderike lære! Ti Gud vil sende sitt godvær ned til urtegården her inne, så tankens spirer, så åndens sæd seg frem til modning kan vinne; han skjenke frimarks luftning mild, og lys fra livets vidder; ti friluft trenger tanken til, som våren fuglekvidder. - Så vær da viet til sjelerøkt, du åndens fredlyste have! Det frø her legges, det spire trygt utover slektens grave! Skill aldri livets vårnatur fra lære-hjemmets tan

Visa på Dovrfjelle

Bilde
Foto: Bernhard Svendsgard av Vegard Vigerust Bjørn Sigurd Glorvigen les Det va ei vise på Dovrfjelle, ho ha så onde'leg pen ein ljod. Men det va einast i seinhaustkvelle når månin skein over Svånå-svelle at de va von um å høyre ho. "Um eg er frosen og isa, syng eg nå denne visa. Og lye' du berre lengje, er det som sorgje sviv på mjuke sjo'fuggel-vengje over ditt arme liv." Eg kom ein seinhaust åt Dovrfjelle eg gjekk og vingla og va så mo, og månin skein over Svånå-svelle, eg låg og fraus på eit røslyng-stelle, da fekk eg høyre så pen ein ljod ... Kjelde:  Evig unge Dovre. Dikt, prosaskildring, lokalhistorie, Dovre-ord , Dølaringen Boklag, 1993, s. 40