Mammut og moskus

Bjørn Sigurd Glorvigen les diktet. Foto: Dombås turistkontor
av Vegard Vigerust

Mammut på Dovre-platået
- ikkje lenger å sjå i blået.
Vår heimlege dinosaur
kjøvdest ned i is og aur.
Men moskus finst i fjellom her,
minimammut, storegut,
halvvegs sau og tri kvart stut!
Tonge dyret kliv så lett,
horn i hugu-brasken tett!
Smell det høgt i skard og hø,
er det paringskamp på liv og død.

Men smyg du deg innpå med kamera
og ailder så nære,
så veit du brått ikkje ordet 'tå
før du fyk i høgste være!
Moskusen tæk deg på nåsån,
Gud bevare ditt stakkars liv
- da ser du Dovre i perspektiv,
og blodet ditt dryp i måsån.

Bildet du tok, i såmå sekundet,
va som bestilt 'tå Naturvernforbundet -

Vegard Vigerust
Kjelde: Evig unge Dovre, Dølaringen , 1993, s. 7

Kommentarer