Sondags-Kvellsang paa Sætern

Bjørn Sigurd Glorvigen les diktet. Foto: Sigrun Eide
av Georg Sauerwein
(Dr. G. J. J. Sauerwein)

Kryt're kjøm atende:
Høyr, fraa høg'ste Lænde
Lokka Gjenta døm.
Sjaa, kor langt fraa Li'om,
Ku aa Kalv mæ Kvigjom,
Sjaa, kor smaatt døm kjøm!

Jau, døm æ saa kjei'e,
Gjenta snart fæ Greie,
Kvar ei finn sitt Stell:
Gjenta stelle aa smile,
Kue fæ da kvile –
Stille Sondagskvell!

La' os innat vende:
Over vi'e Lænde
Skin dæ ljost aa gjillt.
Sjeinnuin kjøm som Gjæste,
Maanin midt i Fæste
Helsa døm saa mildt!

La' dæ bli dæ saamaa,
At os og fæ komaa
Høgt i Himilsbu,
At os og bli Gjæste
Ogo Himilsfæste,
E' saa vel som du!

Kjelde: Frie Viso ifraa Vigguin sungje i Nørdre-Gudbrandsdalsk Dølamaal, Alb. Cammermeyer, 1885, s. 30

lænde: fjellvidde
sjeinnuin: stjernene
fæste: himmelkvelven
ogo: over

Kommentarer

Legg inn en kommentar