Innlegg

Viser innlegg fra desember, 2015

Jul i bygde

Bilde
Vegard Vigerust les sitt eige dikt
Still og kvit kom jule åt bygde.
Sjogen ha' lava i liom og låg
så onde'leg ljos i det myrke lendet.
Ei ette ei vart lampun tende.
Brått så var det som alle såg
ei høgare meining i det som hende.
Det kom eit bod over fjelle og skogje
um større fred for menniskje-hogje.

Still og kvit kom jule åt jorde.
Klukkun ha ljoma med einstona klemt
um evigheite oss venta lengje.
Nå kom ho flugan på mjuke vengje,
ailder va bygde så høgtidsstemt.
Sjå stjernun skin over kvite engje.
Og lydt og stilt over stugu og fjose
syng det um fred onde' himilljoset.

Kjelde: Evig unge Dovre, Dølaringen 1993

Over Sognefjeld

Bilde
Utdrag frå diktet "Over Sognefjeld" av
Theodor Caspari, om Ludvig Holberg si reise over Sognefjellet som 11 - 12 åring

"Hei! Skunde deg Ludvig! Fly, fly som en hind!" -
skrek Tore og hyttet med hånden:
"Sjå der, kor det griner bak Fanaråktind
og driver med snø over fonnen! -
Her var det han stupte, han Tjøstel fra Lom.
Det korset der burte - du ser det? -
Dit var det han nådde, da snøstormen kom. -
Der sank han og orket ei mere.Dei fant han um våren. Ei halvtønne bygg
låg gjømt bak ei mosegrå helle.
Den vilde han frakte fem mil på sin rygg -
til kone og barn over fjellet. -
Men snøføiken isnet. Så frøs han ihjel
på flyen, den fattige bonde -.
Gud trøste og glede hans ærlige sjel
og frelse hver mann fra det vonde!" -

Men gutten blev taus og alvorlig med ett,
og tårene stod ham i øiet. -
Så hvisket han: "Tore, nu er jeg så trett,
og fjellene står der så høie. -
Men tønnen med bygg, - hvor blev det av den? -
Jeg synes så synd på den døde! -
Du Tore, å…