Innlegg

Viser innlegg fra oktober, 2014

Menneskje, himmel og jord

Bilde
av Signe Seim

Når eg sit slik
og fjellet kryler seg saman
flatar seg ut,

når eg sit slik
jamhøg med vier og sprakje
og ser
utover storrmyrar
finn
det er skyer bortanfor vatnet,

kjenner eg
himmel og jord
kan møtast
ein stad inni meg.

Kjelde: Det måtte vera her, Boksmia forlag 2012, s. 40