Innlegg

Viser innlegg fra mai, 2011

Glimt frå lanseringa

Vi (dei 6 norddalsbiblioteka samt Oppland fylkesbibliotek) er veldig tilfredse med lanseringa av "Ord om fjell - ei digital fjellvandring". Vi hadde to arrangement - eit på Dovre og eit i Lom. Dyktige aktørar var med og kasta glans over opninga. Jon Eikemo, Bjørn Sigurd Glorviken, Even Luseter og Pål Svindland underheldt med både musikk og diktlesing.
Nokre glimt:

I vide fjell

Bilde
av Rolf Vang

Ei viermyr -
eit jordvass-sèg.
Eit landskap
stort og audt og vilt,
ein einsemd-sus av fjell.
Eit vatn grélar
grønt og grått
der vind og sol
legg siste strik
av skymingsblått
mot kveld.
Ein fjelltit fløytar stilt.


I regnvåt jord -
eit menneske
har gått og sett sitt spor.
Langt vest i vika
skrik ein lom.
Eg trør varsamt
gjennom endelause rom.
Eit landskap ligg her,
stort og vidt.
Ein vandrar går her -
kjenner det som sitt,
og ber ei kjensle
av at stein og kjerr
og vidde - takkar meg
fordi eg kom.

Kjelde: Såmannsdrøm, Dølaringen, 1997, s. 16

Innover viddene

Bilde
av Jan-Magnus Bruheim

Når dagsens kav og møde
synet blindar,
når augo trøytnar
og kan lite sjå
og gjenom hugen
går dei myrke vindar
som bleikjer blad og blom
og knekkjer strå,
ris fjellheimen
med sine tindar
lyfte mot himmelblå.

Innover – innover,
vide ligg viddene
der vi kan gå.

Ein stad er det vidsyn.
Der kan du vandre
innover viddene
i ditt sinn,
til synet
fangar dei andre,
som skjelv
for den same vind.

Kjelde: Innover viddene, Noregs Boklag, 1968, s. 14