Innlegg

Viser innlegg fra august, 2015

Sondags-Kvellsang paa Sætern

Bilde
av Georg Sauerwein
(Dr. G. J. J. Sauerwein)

Kryt're kjøm atende:
Høyr, fraa høg'ste Lænde
Lokka Gjenta døm.
Sjaa, kor langt fraa Li'om,
Ku aa Kalv mæ Kvigjom,
Sjaa, kor smaatt døm kjøm!

Jau, døm æ saa kjei'e,
Gjenta snart fæ Greie,
Kvar ei finn sitt Stell:
Gjenta stelle aa smile,
Kue fæ da kvile –
Stille Sondagskvell!

La' os innat vende:
Over vi'e Lænde
Skin dæ ljost aa gjillt.
Sjeinnuin kjøm som Gjæste,
Maanin midt i Fæste
Helsa døm saa mildt!

La' dæ bli dæ saamaa,
At os og fæ komaa
Høgt i Himilsbu,
At os og bli Gjæste
Ogo Himilsfæste,
E' saa vel som du!

Kjelde: Frie Viso ifraa Vigguin sungje i Nørdre-Gudbrandsdalsk Dølamaal, Alb. Cammermeyer, 1885, s. 30

lænde: fjellvidde
sjeinnuin: stjernene
fæste: himmelkvelven
ogo: over

Reinblom

Bilde
av Theodor Caspari

Reinblom, fjellets yngste datter,
smyger seg til gubben inn,
drysser over ham din latter,
kysser ømt hans harde kinn!
Grus og stein for kveens svær,
venneløs i vind og vær. -
Reinblom, reinblom over dale,
fattigbarn i fyrstesale,
kongedatter, lys og skjær! -

Reinblom, du den gamles glede,
leker ved hans kongestol,
ser på veden dypt der nede,
strekker deg og slikker sol. -
Alltid nøysom, aldri nei,
alltid glad og lett i vei. -
Reinblom, reinblom, reinblom lille.
Om jeg kunde, som jeg vilde, -
likne deg, ja likne deg! -

Kjelde: Dikte i utvalg, Ernst G. Mortensens, 1945, s. 106