Innlegg

Viser innlegg fra oktober, 2016

Inni Veslglupen

Bilde
Ragnhild Kolden les sitt eige dikt

Eg veit ein stad
inni ville fjellet
der alt er forvitra
til berg og stille
og bekblått vatn

Dit kom eg ein gong
ein tidlaus regndag

Midt i det myrke urtidsandletet
alle steinskapte landskap ber
stod eg og kjende kroppen krympe
til inkjes mot det å vera
den eldste av steinane der.

Vart som eit vinddrag gjennom glupen
- lett over lendet og så: forbi
medan steinen og vatnet og stilla
låg der dei ligg til evig tid.

Der inne har lendet sett seklar gå
i uforanderleg øyde og storslegen togn
og visste det ikkje. Og eg, som veit,
skal vera eit vinddrag og sidan døy.

Kjelde: Ho inni meg, Dølaringen, 2001, s. 59

Trygt fylgje

Bilde
av Jan-Magnus Bruheim

Her oppe inni berg og urd
straks ovanfor den tolla
du ser, som rettar armar ut,
der bur dei fæla trolla.

Der har dei alltid halde til
så lenge eg kan minnast,
sjølv om det fleste ikkje trur
at noko slikt kan finnast.

Eg stabba tungt i snøen dit
ein gong då eg var liten. 
Og bratt det var og langt å gå,
men spør om eg var sliten!

Mot himlen såg eg trolla stå
straks over skogabrynet.
Lell gjekk eg trygg og traska på
og ansa ikkje synet.

Du trur vel eg er modig? Nei,
det er eg mest med munnen!
Slik denne gongen og, men no
skal du veta grunnen:

For det som gjorde meg så trygg
skal eg slett ikkje dylgje,
det var den gode vissa, at
eg hadde far til fylgje.

Kjelde: Om alle tre var like..., Noregs Boklag, 1975, s. 7