Innlegg

Viser innlegg fra juni, 2015

Bergteki

Bilde
av Jan-Magnus Bruheim

Langt nord i fjellom, i månskinsnet,
sat det ein eldgamal fusse og let.

Han sat der og hildra den bleike dverg
og trolla ungmøy i band og berg.

- -

Der sat ho innstengd, med gull ikring.
Alt var som utbleikte, gamle ting.

Ho sjøl var utblømd. Ungdomen sveik.
Togni var hard. Og dagen bleik.

Gullrike var ikkje lukkeland -.
Ho stunda etter ei barnehand.

Eit levande lite som ropa mor.
Men einsemdi gaper så stum og stor.

Ho kan ikkje føde ei levande von,
for gulle evnar kje avle bon.

Ei morssjel ligg bundi i hold og hug.
Det regnar så stilt ned i lauvfallskog -.

Med regndropan klaska og haustvind let,
sat ho åleine i lange net.

Ungmøyan hildrast når trollmann læt.
Dei høyrer kje hikste frå henne som græt.

Dei ser berre gullskin og glimestein.
Og månen som spelar i sylvslørd grein.

Fjellveggen går upp, og tek dei inn.
Rikdomen frøyser med steinmann-sinn.

Der må dei lengte ei levetid.
- Einsleg blæs lauvsblad i haustbrun ild. -

Trolltye sit på sin rikdoms skatt,
og nar…

Trollveggen

Bilde
av Vegard Vigerust

Eingong skal Trollveggen reise seg
bratt og svart
ikkje sjåande for andre enn deg.
Du veit du lyt vinne over han
om du skal overleva.

Da slår du inn boltar til å klive på.
Over avgrunnen leitar du etter feste
hamrar vilt på sorga si bringe
høyrer i råkalde vakennetter
eit steinhjarta slår.

Det er ikkje sant at boltane er sterke
men du legg ei tru i dei
som skal vega opp tyngsla i deg.
Såleis vil du lyfte deg fot for fot
bort frå livet du er på veg attende til.

Eller du legg berre trass
i stålspissen du borar inn
for å traversere
til ein ny avsats å koma seg opp frå.
Mot Trollveggen kjempar ein med alt.

Den som du helst teier med
som reiser seg når alle vegger har rasa saman
og som du ikkje veit kva er til.
I mørkret talar han til deg
om Betlehemsstigen han ville vera.

Bergteken er du.
Men det er ikkje døgervill du løyser boltane
og lèt dei single i djupet.
Smilen din er ikkje meiningslaus
for dei som skal klive etter deg.

Berre den skal sigre over Trollveggen
s…