Innlegg

Viser innlegg fra april, 2019

Lat meg då vandre

Bilde
av Aslaug Vaa

Stundene
då eg drakk meg utyrst
av livets kjelde,
kjem att og att
og lyser over mitt livs ulende
som eit Himalaya.
Dei fjerne tindar
i snjoglansen ovanfor voksterlina
er mine mål.

Lat meg vandre
som ein liten på jord,
- eg må fomle og bie
- og må finne dei små stigar,
nesten usynlege
til mitt Himalaya.

Kjelde: Aslaug Vaas beste, Samlaget, 1993, s. 43

Vinteren har gløymt att

Bilde
av Olav H. Hauge
Janne Langaas les

Vinteren har gløymt att kvite kyr i fjellet,
der beiter dei i grøne hall.
Men vårsoli og graset er for sterke,
dei magrast for kvar dag.

Kjelde: Dropar i austavind, Noregs Boklag, 1966, s. 33.

Heimhug

Bilde
av Jan-Magnus Bruheim

Flyttfugleflokkar
søkjer til andre strender,
til land under framande himlar
til venlege kyster
elvar og store skogar.

Men vender
når våren kallar -
kjenner dragnaden i seg
til reiret under eit takskjegg,
inn i ei røys
inne i skogane
ute på myrane
uppe på fjellet
eller i dalane.

Der løynde reir
ligg tome og ventar.

Alle har kvar sin stad
som dei dregst mot
og finn
i kvitrande heimkomeglede.

Kjelde: Dikt i utval, Noregs boklag, 1981, s. 205