Innlegg

Viser innlegg fra mai, 2015

Drøym um Sø, mein bli her Nor'

Bilde
av Dr. G. J. J. Sauerwein

E` fer i Storm paa ville Fjell,
Aa Sjoggen driv, aa Sjoggen fell, Aa Skyinn dræg mæ Vinde stridt Aat Vallann, kvar si Lei` saa fritt. E` tænkje og: e`vilde trast Mæ` Skyom fluge burt i Hast, E` vilde aat eitt varm`re Lann, Der Sole skin paa Sjø aa Strann. D`æ sjelda, lel, aa Ri`om-te, At Lengs`le saa vil rive me`, E` glaame ne` paa Sjog aa Strom, Aa gløyme allt, som i ein Drom. Frisk Luft finns her paa Norske Fjell, Ho bit, mein ho gjer Styrkje, lel, Ho gjere me` stri`, som ho æ sjølv: Saa ver velkomne, Fjell aa Kvølv.

Kjelde: Frie Viso ifraa Vigguin : sungje i Nørdre-Gudbrandsdalsk Dølamaal, Dølaringen Boklag, 2006, s. 18-19

Kveld på viddun

Bilde
av Ragnar Solberg

Det æ stilt.

Frå skuggjegråe sjogje
skyme det aurgåmålt audt,
kravla dove og halv-daudt -
susa som regnskjyl over vidde.
Men vidde søv, ho.

Frå skomflødde himile
vælta tonge skådda ned
og tviheld blåsvarte tre -
gjere augun mine nattblinde -
E kan kje sjå meir.

Frå avhol djuft i sjogje
syng det kjøvd og kjenst og nytt -
ei ljoskolv med eira glytt
stig ti kvelt ekko utu skåddun.
Tru frå Is-Gude?

Det æ stilt.

Frå einsle, skambiti sjæl
be' det og kviskra strengje
som ha halde på lengje
og e ha kje lytt ette før nå.
ha e vakna!

Kjelde: Dikt i utval, Aschehoug, 1968, s. 21