Innlegg

Viser innlegg fra mai, 2015

Drøym um Sø, mein bli her Nor'

Bilde
av Dr. G. J. J. Sauerwein

E` fer i Storm paa ville Fjell,
Aa Sjoggen driv, aa Sjoggen fell, Aa Skyinn dræg mæ Vinde stridt Aat Vallann, kvar si Lei` saa fritt. E` tænkje og: e`vilde trast Mæ` Skyom fluge burt i Hast, E` vilde aat eitt varm`re Lann, Der Sole skin paa Sjø aa Strann. D`æ sjelda, lel, aa Ri`om-te, At Lengs`le saa vil rive me`, E` glaame ne` paa Sjog aa Strom, Aa gløyme allt, som i ein Drom. Frisk Luft finns her paa Norske Fjell, Ho bit, mein ho gjer Styrkje, lel, Ho gjere me` stri`, som ho æ sjølv: Saa ver velkomne, Fjell aa Kvølv.

Kjelde: Frie Viso ifraa Vigguin : sungje i Nørdre-Gudbrandsdalsk Dølamaal, Dølaringen Boklag, 2006, s. 18-19