Innlegg

Viser innlegg fra mai, 2015

Drøym um Sø, men bli her Nor'

Bilde
av Georg Sauerwein
(Dr. G. J. J. Sauerwein)

E` fer i Storm paa ville Fjell,
Aa Sjoggen driv, aa Sjoggen fell, Aa Skyinn dræg mæ Vinde stridt Aat Vallann, kvar si Lei` saa fritt.

E` tænkje og: e` vilde trast Mæ` Skyom fluge burt i Hast, E` vilde aat eitt varm`re Lann, Der Sole skin paa Sjø aa Strann.

D`æ sjelda, lel, aa Ri`om-te, At Lengs`le saa vil rive me`, E` glaame ne` paa Sjog aa Strom, Aa gløyme allt, som i ein Drom.

Frisk Luft finns her paa Norske Fjell, Ho bit, mein ho gjer Styrkje, lel, Ho gjere me` stri`, som ho æ sjølv: Saa ver velkomne, Fjell aa Kvølv.

Kjelde: Frie Viso ifraa Vigguin sungje i Nørdre-Gudbrandsdalsk Dølamaal, Alb. Cammermeyer, 1885, s. 18

sjoggen: snøen
Valland: Italia (ifølgje forklaringa til originalteksten)
l: tjukk l
strom og drom: med lang, open å-lyd som i dialekta
kvølv: kvelv