Drøym um Sø, mein bli her Nor'

Bjørn Sigurd Glorvigen les. Foto: Liv Åshild Mathisen
av Dr. G. J. J. Sauerwein

E` fer i Storm paa ville Fjell,

Aa Sjoggen driv, aa Sjoggen fell,
Aa Skyinn dræg mæ Vinde stridt
Aat Vallann, kvar si Lei` saa fritt.
E` tænkje og: e`vilde trast
Mæ` Skyom fluge burt i Hast,
E` vilde aat eitt varm`re Lann,
Der Sole skin paa Sjø aa Strann.
D`æ sjelda, lel, aa Ri`om-te,
At Lengs`le saa vil rive me`,
E` glaame ne` paa Sjog aa Strom,
Aa gløyme allt, som i ein Drom.
Frisk Luft finns her paa Norske Fjell,
Ho bit, mein ho gjer Styrkje, lel,
Ho gjere me` stri`, som ho æ sjølv:
Saa ver velkomne, Fjell aa Kvølv.


Kjelde: Frie Viso ifraa Vigguin : sungje i Nørdre-Gudbrandsdalsk Dølamaal, Dølaringen Boklag, 2006, s. 18-19

Kommentarer