Innlegg

Viser innlegg fra mai, 2014

Norges grense

Bilde
av Henrik Wergeland
Merete Byrøygard les

Et fedreland fikk jeg i vuggegave
så godt som ikke alle det har.
Nordsjøen ombruser dets vestre kyst,
i ishavet bader Nordkapp sitt bryst.
I øst det fast med Sverige henger,
men Kjølens fjell mellom begge stenger.
Sydut de danske øyer flyde.
Jeg bytter ikke med svensk og jyde.


Kjelde: Barnas Wergeland, Cappelen, 2008, 3. utg., s. 28.