21. okt. 2016

Uppover berget

Even Luseter les. Foto: Morten Kielland
av Jan-Magnus Bruheim

Mot blå djup av endeløyse
lyfter seg berget. Bratt
berg mot ditt stålblå auga.
Her skal du gå gjenom livet
kvar dag, kvar natt.

Solflaumen øljar kring panna.
Nattstjerna svalar og skin.

Frå usedd kjelde
går viljen
som fløande sevjestraumar
igjenom dine lemer.

Føtene leitar
blindt etter feste
uppover berget
på smale pall.

Du veit i ei dirring
at djupet ligg der nedunder.
Syg med ein avgrunns dragnad,
ventar ditt fall -

Du kjem dit du ser. -

Dag etter dag
til den siste timen
vil du beda um kraft
til å vende
auga mot dit du skal.

Kjelde: Innover viddene, Noregs boklag, 1968, s. 54

14. okt. 2016

Trygt fylgje

av Jan-Magnus Bruheim
Synne Stensgård les Foto: Morten Kielland

Her oppe inni berg og urd
straks ovanfor den tolla
du ser, som rettar armar ut,
der bur dei fæla trolla.

Der har dei alltid halde til
så lenge eg kan minnast,
sjølv om det fleste ikkje trur
at noko slikt kan finnast.

Eg stabba tungt i snøen dit
ein gong då eg var liten. 
Og bratt det var og langt å gå,                                          
men spør om eg var sliten!

Mot himlen såg eg trolla stå
straks over skogabrynet.
Lell gjekk eg trygg og traska på
og ansa ikkje synet.

Du trur vel eg er modig? Nei,
det er eg mest med munnen!
Slik denne gongen og, men no
skal du veta grunnen:

For det som gjorde meg så trygg
skal eg slett ikkje dylgje,
det var den gode vissa, at
eg hadde far til fylgje.

Kjelde: Om alle tre var like..., Noregs Boklag, 1975, s. 7

7. okt. 2016

Sorg over sæterbudeia

Ingebjørg Torgersrud les diktet
av Ole Arnfinn Torgersrud

Du skulle sett ho Solveig,
sæterbudeia på Ro,
i fjor da ho flaug oppå stylom
og lokka hem kua te kvelds.
Ho va så velsigna fjell-kåt
og raulett og varm og god.
Ho song så dvergmålet svårå
i blåleitom langt te fjells.

Det ligg så grasgrøn ei slette
ein stan innved Vakkernut,
og der va det leik og livat
hår einaste laurdagskveld.
Der svinga ho Solveig springdans
så stakken stod ende ut
te måråsola kom trill-rund
og skein over alle fjell.

Det va itte rart at gutan
fekk hog te å freste fri.
Døm kappflaug ette`n Solveig
hår gong det let opp te dans.
Men det va ein som fekk lov te
å kalle ho gjenta si.
Og det va ein blankøygd gardgut
frå Liom som heitte Hans.

Du skulle sett ho Solveig
hos konsul Krohn inni by`n
i haust da ho kom hem på feri
med fjørhatt og høghæla skol
Ho hadde blodraude lipper
og sotsvarte augebryn,
og ingen i Øverbygda
kunn tru det skrømtet va ho.

Nå va ho skore tå mønster
frå Paris og Hollywood.
Ho himla med tome auger
og stunda på kino att.
Det va så gørr utpå landet,
men himmel og milde Gud
og gidamei for a Rita.
Nå va ho ein apekatt.

Ho reiste åt by`n att i går.
I kveld sitt ho visseleg bra
bak kullørte lamper på Bristol
og flørte med fullmektig Franz.
Men ingen i grenda kan gløme
hå raulett og vakker ho va
den tid ho va sæterbudeie
og fjell-kåt og glad tå`om Hans.

Kjelde: Det gol ein gauk, Dølaringen boklag, 2001 s. 74

30. sep. 2016

Oktobervandring

Forfattaren les diktet. Foto: Merete Byrøygard
av Anne Sletten

Sjå frosne myrar og nakne lier
og bekken sullar om stille tider -ein vinter lang.
Frå kjørr og tuve har tagna tonen
dei glade småfuglars ljose sang.
Rimfrost på strå, doggtårer små.
Vik vemod! Lyft ditt auga til ein oktoberhimmel, tindrande blå.
Skardheim er nådd, komen halvvegs.
Lett vi trødde dei tunge bakkar.
Greie råk fortel om mange som før oss trakka.
Sitja i solveggen, drøyme seg langt attende:

23. sep. 2016

Ailder meir vil eg her ifrå

Bjørn Sigurd Glorvigen les diktet. Foto: Bernhard Svendsgard
av Vegard Vigerust

Langt inni blåe Grimsdalfjelle
der vatnet renn utu himile klår,
legg eg meg ned på eit røslyng-stelle
og drikk så lippa mi kjennest sår.
Skirare vatn finst 'kje på jorde,
det skin som dogg på bergje.
Men akte deg, det er styggeleg kaldt,
- det frøyse' kav innåt mergje.

Langt inni blåe Grimsdalsfjelle
der alderdomen vart mildar å sjå,
legg eg meg ned på eit røslyng-stelle
og ailder meir vil eg her ifrå.
Vakrare død finst 'kje på jorde,
han er som vin på tongun.
Eg berre drikk te lippa bli' sår
og blodet frøysest i longun.


Kjelde: Evig unge Dovre, Dølaringen, 1993, s. 32

16. sep. 2016

Til ei langferd

Even Lusæter les.
Foto: vinjeproduksjoner.no
av A. O. Vinje

Frå byen det berer.
Eg lyfter på hatt.
Gud veit no den dagen
når dit eg kjem att.

Farvel hovudstaden,
i deg var det best:
der fann eg dei beste,
der lærde eg mest.

Lat sjå du som alltid
på folk helder styr!
for du er den karen
som temja kan dyr.

Men ufrisk i varmen
eg alltid deg fann.
Du liksom er tanken,
du elder din mann.

Og derfor til fjells
vil eg draga som døl,
og kjenningar finna
og gløyma meg sjølv.

Kjelde: A. O. Vinjes beste, Samlaget, 1991, s. 57

9. sep. 2016

Der livet var

Finn Sandum les diktet sitt.
Foto: Bjørn Børresen
av Finn Sandum

Det ligg eit vatn trast innpå vidda
og vegen dit opp er tung og bratt.
Eg tende bålet der innpå stranda
og låg og fiska så mang ei natt.

Når dagen stampar i tunge stunder
eg tenkjer ofte på bålet der,
når tunge tankar i tusen runder
legg klamp om foten kva enn eg gjer.

Da ser eg bålet der innpå stranda
og ljoset tvers gjennom skodda når.
Eg let att augo og roleg anda
og kjenner eimen av ungdomsvår.

Eg høyrer gauken i sommarnatta,
eg høyrer vemod i heilolåt.
Litt oppi lia ein rypstegg skratta'
ved stranda ventar ein gamal båt.

Finn Sandum, 2012

2. sep. 2016

Frå kjelde til hav

av Ragnvald Skrede
 Bjørn Sigurd Glorvigen les. Foto Liv Å. Mathisen.            

Grunnmalm 1966

Den kipne bekken strøymer ovmodsglad
og gløymer jord og kjelde, far og mor,
og ørskedansar over lange sva,
tek sysken opp i seg, blir fossestor.

Så får han skjegg av or og seljekratt,
blir elv med manndomstankar, blir til sjø
og speglar stjernene i haustklår natt
og sig i dvale under is og snø.

Men elva finn seg att og trår av stad
til større stjernespegling, større ro
i draumestilt djup med oseanisk fred.

Så samlar ho si tyngd, renn ut og ned
og glir alvorleg gjennom busett mo
og kviskrar lykkeleg sitt siste ja.

Kjelde: Nynorsk lyrikk, Selja forlag, 2009, s. 248

26. aug. 2016

Djupni og høgdi


Even Lusæter les.
Foto: http://iform.nu/blogg/elis-formkick/alt-pa-en-tur
av Olav Aukrust

Stå på det ytste stup,
stire n'i vanvit-sinnet,
kjenne det sugande djup,
ottast at draken skal vinne -
kjenne den glyfsande eld frå eit gloande angest-glup,
kjenne det dragande sòg frå eit sjodande vanvit-djup!

Himálaja ris over hav,
kløyvande skoddi og vinden.
Og Golgatha ris over grav.
Og varden ris over tinden.
Og elsken nærer sitt liv under sorger so tunge som hav,
og himmelhøg kjærleiken ris over vanvit og redsle og grav.

Kjelde: Dikt i samling, Gyldendal, 1967, s. 121

19. aug. 2016

Steinen på stupet

av Ragnvald Skrede

Boren av skridande bre,
Bjørn Sigurd Glorvigen les. Foto: Bernt Tordhol

lagd på ein tind,
endeleg løyst or lega
og send som i susande vind,
men stansa på nytt av meinslege makter -
slik ligg steinen på stupet.

Kviler i ladd ro
i tusenår,
duvar i drøymt framsviv,
dirrar i minnet om avlaus-tan.

Så bikkar, så losnar det
ein sundagsmorgon.
Fjellet kastar med nakken,
set i eit skingrande hanegal.
I ei stutt, men veldig stund
er draumane røynd:
Slik fart f i n s t!

Bleike står vi
og skjelv i krutrøyk:
Har du sett slikt flog over fonn?
Har du høyrt slik sukk
eller kjent slik fred?

- - -

Boren av skridande bre. . . .


Kjelde: Den kvite fuglen, Aschehoug, 1955, s. 22