Innlegg

Viser innlegg fra oktober, 2019

I vide fjell

Bilde
av Rolf Vang

Ei viermyr -
eit jordvass-sèg.
Eit landskap
stort og audt og vilt,
ein einsemd-sus av fjell.
Eit vatn grélar
grønt og grått
der vind og sol
legg siste strik
av skymingsblått
mot kveld.
Ein fjelltit fløytar stilt.


I regnvåt jord -
eit menneske
har gått og sett sitt spor.
Langt vest i vika
skrik ein lom.
Eg trør varsamt
gjennom endelause rom.
Eit landskap ligg her,
stort og vidt.
Ein vandrar går her -
kjenner det som sitt,
og ber ei kjensle
av at stein og kjerr
og vidde - takkar meg
fordi eg kom.

Kjelde: Såmannsdrøm, Dølaringen, 1997, s. 16

Fjellstort og fjellsmått

Bilde
av Ragnar Solberg

Fjellstort og fjellsmått –
ja, her må eg dikte.
Her vakna eg uppat
åt ansvar og plikte –

Fjellstort og fjellsmått –
det skin ti det blåe.
Tindan stig mektoge
men blomstre er småe.

Kjennest du ved meg
ein åliten pyrill
som smile halvt polisk
åt skodd-skyom rådvild?

Ruskevær kvølvest –
vind kvikna og bær se'
til solsmilet brå-skjølv
for tongsinn i verset –

Det slæst i meg sjøl
kæ som rangen har fått
når det myrke blir stort
og det ljose blir smått.

Men slik vill det bli
for ein og for alle:
Ei solhøgd i sinnet
legg skugge mot fallet.

Fjellstort og fjellsmått –
med kvit-tind og svartstup
og blomster som elska
frå innst i mitt hjærtdjup –

Kjelde: Livs-skurd. Dikt på Dovre-mål, H. Aschehoug & Co., 1950, s. 141

Uppover berget

Bilde
av Jan-Magnus Bruheim

Mot blå djup av endeløyse
lyfter seg berget. Bratt
berg mot ditt stålblå auga.
Her skal du gå gjenom livet
kvar dag, kvar natt.

Solflaumen øljar kring panna.
Nattstjerna svalar og skin.

Frå usedd kjelde
går viljen
som flødande sevjestraumar
igjenom dine lemer.

Føtene leitar
blindt etter feste
uppover berget
på smale pall.

Du veit i ei dirring
at djupet ligg der nedunder.
Syg med ein avgrunns dragnad,
ventar ditt fall -

Du kjem dit du ser. -

Dag etter dag
til den siste timen
vil du beda um kraft
til å vende
auga mot dit du skal.

Kjelde: Innover viddene, Noregs Boklag, 1968, s. 54