Innlegg

Viser innlegg fra juni, 2013

Du høge fjell

Bilde
av Ragnar Solberg

Du høge fjell
ti sjog og eld,
du blåe hø
og foss og sjø,
du fuglemyr
og blomster-eventyr,
du kvite tind
og ville vind
som mot me syng,
du brone lyng
du grøne li -
du stille tona mi,
med brus tå æ
frå fonn og bræ
ti vårljos natt, -
på fangade dine
e me sjøl og mine
ska finne att!

Kjelde: Du fjell -, Aschehoug, 1938, s. 5

Ståle på fjellferder

Bilde
av A. O. Vinje

"Til fjells, til fjells uppover dal og lid
og over bekk og å med straumen strid,
og so fram etter kult og knatt og koll
med bakkedrag på mosagrodde voll.
So lenger burte ser du topp og tindar
med kvite bånd ikring som breide lindar,
og svarte ryggar att og fram seg krossar,
og millom sidebeina storkna fossar.

Du gjeng og stend, og fram du strevar på
og set deg ned og kringom deg lyt sjå.
Du pusten er og aldri nok kan få
av dette syn som sigler i det blå.

So leitar du ikring og ser og gjeng,
og legg deg ned på mjuke mosaseng.
Du skjelv av liv, og hjarteslaget læter.
Det svarte blod vert raudt i denne eter.

Å! kjære bymann gakk ei stør og stiv,
men kom her upp og kjenn eit anna liv!
kom hit, kom hit, og ver ei daud og lat!
kom kjenn, hot d'er som heiter svevn og mat,
og drykk og torste og det heile, som
er liv og helse i ein hovudsum.

Og tanken, denne fugl frå ljos og dag,
her slær han sine sterke vengeslag,
og fyker fortare enn alle vindar
burt over alle des…