Innlegg

Viser innlegg fra juni, 2013

Staale paa Fjellferder

Bilde
av A. O. Vinje

"Til fjells, til Fjells upover Dal og Lid
og over Bekk og Aa med Straumen strid,
og so fram etter Kult og Knatt og Koll
med Bakkedrag på mosagrodde Voll.
So lenger burte seer du Topp og Tindar
med kvite baand ikring som breide Lindar,
og svarte Ryggar att' og fram seg krossar,
og millom Sidebeina storknad Fossar.

Du gjeng og stend, og fram du strævar paa
og set deg ned og kringom deg lyt sjaa.
Du pusten er og aldri nok kan faa
af dette Syn, som sigler i det Blaa.

So leitar du ikring og seer og gjeng,
og legg deg ned paa mjuke Mosasæng.
Du skjelv af Liv, og hjarteslaget læter.
Det svarte Blod vert raudt i denne Æther.

A! kjære Bymann gakk ei stjur og stiv,
men kom her up og kjenn eit annat Liv!
kom hit, kom hit, og ver ei daud og lat!
kom kjenn, hot d'er som heiter Svevn og Mat,
og Drykk og Torste og det heile, som
er Liv og Helse i ein Hovudsum.

Og Tanken, denne Fugl fraa Ljos og Dag,
her slær han sine sterke Vængeslag,
og fyker fortare enn alle Vindar
bur…