Innlegg

Viser innlegg fra mai, 2016

Fjelltur

Bilde
av Finn Sandum
Forfattaren les.

Eg høyrer ein song ifrå fjellet
frå tindar og våte myr
som lokkar meg opp ifrå bygda
mot fjellheimens eventyr.

Der reinlaven kryp over rabbar
og dekker den magre jord
Der myrull i fjellbrisen vaggar
og talar forutan ord.

Der inne på vide vidder
eg andar i djupe drag
mens heiloen vemodig varslar
ein gryande sommardag.

Bak snødekte høge tindar
stig tindrande sommarsol opp
Ein kvilestein tett innved bekken
gjev ro i ein aldrande kropp.

Her vil eg nyte mi niste
og lytte til fjellbekkens sang
og kjenne ein liten fjellkar
krype opp på eit bestefarfang.

Kjelde: Sol i Skuggeskog, 2012, s. 21

Vårdag

Bilde
av Arne Garborg

Å nei, for himil rein og klår!
Å sæle meg, no er det vår!
No spelar liv um land og strand: 
å sæle meg, at upp eg vann!

Å nei, for dag vår Herre gav!
So skirt um fjell, so svalt i hav!
So linn ei luft, so høg um haug!
Og dette sæle solskinslaug!

Å nei, eg høyrer lerka slå
upp under bleike himilblå;
mot kvelv ho stig med songen sin;
snart når ho visst i himlen inn.

Sjå måken ror frå klåre nut
i stille tak mot havet ut;
og fugl det kvitrar, kved og syng
i tun og tre, i lind og lyng.

Og å, som soli lognar trygg
som varmeflaum um barm og rygg!
Og gjennom all den milde dag
det mjuke, salte havsens drag!

Det brydder strå, det sveller knupp,
og sevja stig i treet upp;
ein dåm det vaknar søt og tung...
Å sæle meg som er so ung!

Kjelde: Arne Garborgs beste, Det Norske Samlaget, 1992, s. 19