Du høge fjell

Foto: Morten Kielland
av Ragnar Solberg
Bjørn Sigurd Glorvigen les

Du høge fjell
ti sjog og eld,
du blåe hø
og foss og sjø,
du fuglemyr
og blomster-eventyr,
du kvite tind
og ville vind
som mot me syng,
du brone lyng
du grøne li -
du stille tona mi,
med brus tå æ
frå fonn og bræ
ti vårljos natt, -
på fangade dine
e me sjøl og mine
ska finne att!

Kjelde: Du fjell -. Dikt på Dovre-mål, H. Aschehoug & Co., 1938, s. 5

Kommentarer