Nordpaa sætrom

Kari Ørjasæter les. Foto: Morten Kielland
av Tore Ørjasæter

So fer eg so glad og fri
til støls nordpaa Mysubytta;
det var nok mi beste tid
eg livde i sæterhytta.
Sjaa elvi gaar mysu-graa
og stup-bratt i fossar fell;
men himlen so blank og blaa
seg kvelver um klaare fjell.

Og øvst uppi Svart-bytt-dal
der er det vel gras aat geitom;
og lufti er linn og sval
langt nordi sol-ljose leitom.
Tverr-eggi ho staar so traust
med dag-glans paa drivkvit tind.
Sjaa soli ho renn i aust
med vaknande morgovind.

Det veks slike fine straa
i lidi ved Røykjeskaalen.
Og forkunnmat er aa faa
for ku og for sau og folen.
Og uppunder Sekkje-fjell
der er det so høg ein stad,
og blenkjande bekkjer svell
og siklar på berge-svad.

Og einsleg paa viddi vill
der lyser den tunglynde tjørni.
Mot himilen djup og still
der stig den hugstore ørni.
So vide som syn kann naa
um fjell er det væne votn
med himilen rein og blaa
blenkjande skirt i botn.

Kjelde: I dalom, Olaf Norlis Forlag, 1910. s. 78

Kommentarer