Morgon på Neto-sæter

Foto og innlesing: Aud Hove
av Tea Kummen
Aud Hove les.

Ei lita selsdør                                                  
på gamle hengsler
går opp.
Og gjætarguten
på sengehjellen
står opp.
Budeia lyfter
frå hafellstauren
eit mjølkespann.
Høyr, bekkebrusen
bryt morgonstilla
ørlite grand  -  .

Og silingskluten
og spenasmurning
og kakk  -  .
Ved laugga heng det
ei lita sleipe
og makk.
På stein ved lækja
ligg skurefille
og banketre,
der blanke dropar
av morgondogga
no trillar ned.

I dag vert bølingen
høgfjellslokka
på øvste råk:
Så lang ei dagsferd
på Sekkeflyom  -  
med tråkk og tjåk.

Nei har du sétt på  -  .
I nørdre Brandsar
står geitfjøsdør
på vidan vegg  -  og
der ser eg geiten'
krek alt mot sør!

Tru Sigrid-gjenta
i gamelselet
forsøv seg no?
Det er så stilt
bortpå søre stulen
i kvar ei trå.

Men trøyste meg, da!
Sjå oppå Øvre
  -  i blåe røyk  -  
på skorteinspipa
med lasne steinar
ein liten pøyk!

Hysj! Klakk på hella,
så lókó-låten
frå kufjøsgrind,
og kløkk frå  bjølla
og dunk i bolken:
no stig ho inn  -  .

Kjelde: Årbok for Gudbrandsdalen 1953, Dølaringen boklag,  s. 113

Kommentarer