Så usigelig fattig kan en sjel da gå

Foto: Merete Byrøygard
av Henrik Ibsen
John Nyutstumo les.

Så usigelig fattig kan en sjel da gå
tilbake til intet i det tåkete grå.
Du deilige jord, vær ikke vred
at jeg trampet ditt gress til ingen nytte.
Du deilige sol, du har sløset med
dine lysende stenk i en folketom hytte.
Der satt ingen der inne å varme og stemme; -
eieren, sier de, var aldri hjemme.
Deilige sol og deilige jord,
I var dumme at I bar og lyste for min mor.
Ånden er karrig og naturen ødsel.
Det er dyrt å bøte med livet for sin fødsel. -
Jeg vil oppad, høyt, på det bratteste tinde;
jeg vil ennu en gang se solen rinne,
stirre meg trett på det lovende land,
se å få snedyngen over meg kavet;
de kan skrive derover: "her er ingen begravet";
og bakefter, - siden -! La det gå som det kan.


Kjelde: Dikt, Bokklubbens lyrikkvenner, 1991, s. 151

Kommentarer